ரூபாயின் மதிப்பு வீழ்ச்சி

637

அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு வரலாறு காணாத வகையில் ரூ. 778.66-ஆக வீழ்ச்சி.