அமெரிக்காவின் முதல் ஹைட்ரஜன் ரயில்! மணிக்கு 136கிமீ வேகத்தில் பறக்கும் ஆச்சரியம்…!

143
Advertisement

இந்தியாவில் ஹைட்ரஜன் ரயில் எப்போது வரும்.?