டக்குனு குறைந்த தங்கம் விலை

300

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு 10 ரூபாய் குறைந்து, 4 ஆயிரத்து 775 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

சவரனுக்கு 80 ரூபாய் குறைந்து, ஒரு சவரன் தங்கம் 38 ஆயிரத்து 200 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

மேலும் வெள்ளியின் விலை உயர்ந்து, ஒரு கிராம் வெள்ளி 67 ரூபாய் 50 காசுக்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளி 67 ஆயிரத்து 500 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.