பெட்ரோல், டீசல் விலை நிலவரம்

    376
    petrol price
    Advertisement

    பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு 26 காசுகள் அதிகரித்து ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் 100 ரூபாய் 75 காசுகளுக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

    டீசல் விலை லிட்டருக்கு 33 காசுகள் அதிகரித்து ஒரு லிட்டர் டீசல் 96 ரூபாய் 26 காசுகளுக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.