எம்.ஜி.ஆர். புத்தகத்தை வெளியிடுகிறார் சசிகலா

    254
    sasikala
    Advertisement

    “எனக்கு மட்டுமே தெரிந்த எம்.ஜி.ஆர்.” என்ற புத்தகத்தை சசிகலா இன்று வெளியிடுகிறார்.