குறைந்தது தங்கம் விலை

248

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை குறைந்துள்ளது.

அதன்படி தங்கம் விலை கிராமுக்கு 40 ரூபாய் குறைந்து, ஒரு கிராம் தங்கம், 4 ஆயிரத்து 765 ரூபாய்க்கும், சவரனுக்கு 320 ரூபாய் குறைந்து, ஒரு சவரன் தங்கம் 38 ஆயிரத்து 120 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

அதேபோல் வெள்ளியின் விலையும் குறைந்து, ஒரு கிராம் வெள்ளி 66 ரூபாய்க்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளி 66 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.