“குன்னூர் தடுப்பூசி ஆலை திறக்கப்படும்”

    331
    vaccination plant
    Advertisement

    குன்னூரில் உள்ள தடுப்பூசி உற்பத்தி ஆலை நவம்பர் முதல் செயல்படும் என மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் : திமுக எம்.பி.வில்சன்

    மூடப்பட்ட பாஸ்டர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் இந்தியா ஆலையில் சோதனை தடுப்பூசிகள் உற்பத்தி நவம்பரில் செயல்படும் : மன்சுக் மாண்டவியா