பெட்ரோல், டீசல் விலையில் மாற்றம் இல்லை

227

சென்னையில்,

பெட்ரோல் – 1 லி. 102.63-க்கு விற்பனை
டீசல் – 1 லி. 94.24-க்கு விற்பனை