மாஸ்க் அணியாவிட்டால் ரூ.500 அபராதம்

312

மதுரையில் இன்று முதல் பொது இடங்களில் மாஸ்க் அணியாமல் வெளியில் வருவோருக்கு ரூ.500 அபராதம் வசூல்.