உத்ராகண்டில் மீண்டும் பாஜக ஆட்சி.!

242
Advertisement

உத்ராகண்ட் மாநிலத்தில் பாஜக முன்னிலை
உத்ராகண்டில் மீண்டும் பாஜக ஆட்சி.!
உத்ராகண்ட் மாநிலத்தில் பாஜக 42 தொகுதிகளில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது
உத்ராகண்ட் மாநிலத்தில் காங்கிரஸ் 20 தொகுதிகளில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது