நடிகர் சோனுசூட் தங்கை முன்னிலை வகிக்கிறார்

390
Advertisement

பஞ்சாப்பின் மோகா தொகுதியில் காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பில் போட்டியிட்ட நடிகர் சோனுசூட் தங்கை மாள்விகா முன்னிலை வகிக்கிறார் .