மனிதனை போலவே யானைகள் உணரும் “உணர்வுகள்”

447
Advertisement

ஒரு மனிதனின் உணர்ச்சிகள் அவனது சமூக பிணைப்புகளால் பெரிதும் பாதிக்கப்படுகிறது . மன அழுத்தம், கவலை மற்றும் பதற்றம்  ஆகியவை பெரும்பாலும் அவர்களின் சமூக நடத்தைக்குக் காரணம்.

யானைகளுக்கும் இது பொருந்தும் , யானைகள் குழுவில் இருப்பதை விட தனியாக இருக்கும்போது மன அழுத்தத்தையும் பதட்டத்தையும்  உணருகிறது என்று ஒரு புதிய ஆய்வு கூறுகிறது.

தனிமையில் உள்ள  ஆண் யானைகளின் மன அழுத்தம்  அதிகரிக்கிறது , அதே சமயம் பெண் யானைகள்  குட்டிகளை  பெற்றெடுக்கும் போது குறைவான மன அழுத்தத்துடன் இருப்பதாக ஆராச்சியில் தெரியவந்துள்ளது.

பின்லாந்தில் உள்ள துர்கு பல்கலைக்கழகத்தால்  இந்த ஆய்வு நடத்தப்பட்டது, மியான்மரில் உள்ள ஆசிய யானைகளின் மலத்தை ஆய்வு செய்து மன அழுத்த ஹார்மோன்களின் அளவை ஒப்பிட்டுப் பார்த்து இந்த  முடிவுகள் கிடைத்துள்ளதாக ஆராச்சியாளர்கள் தெரிவித்தவுள்ளனர்.

மியான்மரில் மரத் தொழிலில் ஈடுபடுத்தப்பட்டு  வரும் 95 ஆசிய யானைகளை இந்தக் குழு ஆய்வு செய்தது.

ஆண் யானைகளுடன் ஒப்பிடும்போது, ​​​​தனிப்பட்ட பெண்களால் வலுவான சமூக பிணைப்புகளை உருவாக்காமல் மற்ற நபர்களுடன் இன்னும் தொடர்பு கொள்ள முடியும் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் கருதுகின்றனர், எனவே அந்த பிணைப்புகளின் பற்றாக்குறை மன அழுத்தமாக கருதப்படாது.

நண்பர்கள் இல்லாதபோதும், பெண் யானைகளை விட ஆண் யானைகள்  அதிக அளவு மன அழுத்தத்தைக் காட்டுகின்றன.

எதிர்காலத்தில் சிறைபிடிக்கப்பட்ட சமூக விலங்குகளின் நலனை மேம்படுத்துவதற்கான முறைகளை உருவாக்க கண்டுபிடிப்புகள் பயன்படுத்தப்படலாம் என்று குழு நம்புகிறது.

இந்த யானைகள் மரத் தொழிலில் வேலை செய்கின்றன, அங்கு அவை மரக் கட்டைகளை இழுத்து செல்வது உள்ளிட்ட வேலைகளை செய்கிறது. இருப்பினும், அதிக நேரத்தை அவற்றின் இயற்கையான வாழ்விடங்களில் செலவிடுவதால்,  யானைகள் அவற்றின் பல இயல்பான நடத்தைகளை வெளிப்படுத்த அனுமதிக்கிறது,

ஆனால் இது  உயிரியல் பூங்காக்கள் போன்ற முழு அடைப்பு அமைப்புகளில் பெரும்பாலும் இல்லை  என்கிறார் ஆய்வின் முதன்மை ஆசிரியரான துர்கு பல்கலைக்கழகத்தின் உயிரியல் துறையைச் சேர்ந்த டாக்டர் மார்ட்டின் செல்ட்மேன்.