சற்று குறைந்த ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை

215

சென்னையின் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை குறைந்து விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

அதன்படி தங்கம் கிராமுக்கு 20 ரூபாய் குறைந்து, 4 ஆயிரத்து 775 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

சவரனுக்கு 160 ரூபாய் குறைந்து, ஒரு சவரன் ஆபரணத் தங்கம் 38 ஆயிரத்து 200 ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது, அதேபோல் வெள்ளியின் விலையும் குறைந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி 67 ரூபாய்க்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளி 67 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

Advertisement