27 சட்டவிரோத கடன் வழங்கும் செயலிகளை முடக்கியது மத்திய அரசு

371
Advertisement

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி பணிக்குழுவால் சுமார் 600 சட்டவிரோத கடன் வழங்கும்  செயலிகள்  கண்டறியப்பட்டுள்ளன, அதில் முதல்கட்டமாக , 27 செயலிகளை முடக்கியுள்ளது மத்திய அரசு.

ரிசர்வ் வங்கியின் பணிக்குழு இந்த சட்டவிரோத செயலிகளை இரண்டு மாதங்களுக்குள், அதாவது ஜனவரி 1, 2021 முதல் பிப்ரவரி 28, 2021 வரையிலான குறுகிய காலத்தில் கண்டறிந்துள்ளது.

அதே நேரத்தில், ஜனவரி 1, 2020 மற்றும் மார்ச் 31, 2021 க்கு இடையில் இதுபோன்ற டிஜிட்டல் கடன் வழங்கும் பயன்பாடுகளுக்கு எதிராக ரிசர்வ் வங்கி 2,562 புகார்களைப் பெற்றுள்ளது.

தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டம், 2000 இன் பிரிவு 69A இன் கீழ் அறிவிக்கப்பட்ட, தகவல் தொழில்நுட்ப (பொதுமக்களுக்கான தகவல்களை அணுகுவதைத் தடுப்பதற்கான நடைமுறை மற்றும் பாதுகாப்புகள்) விதிகள், 2009 இன் கீழ், மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம், 27 சட்டவிரோத கடன் வழங்கும் செயலிகளுக்கு தடை விதித்துள்ளது.

மோசடி டிஜிட்டல் செயலிகளுக்கு எதிராக பெறப்பட்ட 2,562 புகார்களில், அதிகபட்சமாக 572 புகார்கள் மகாராஷ்டிராவில் இருந்தும், அதைத் தொடர்ந்து கர்நாடகா (394), டெல்லி (352) மற்றும் ஹரியானா (314) ஆகியவற்றிலிருந்தும் பெறப்பட்டுள்ளன.

இதுபோன்ற  செயலிகளை அணுகும் முன்  கவனமாக இருக்க மக்களை  எச்சரித்துள்ளது மத்திய அரசு.மாநிலங்களுக்கு அந்தந்த சட்ட அமலாக்க முகமைகள் மூலம் இதுபோன்ற அங்கீகரிக்கப்படாத டிஜிட்டல் கடன் வழங்கும் தளங்களை கண்காணிக்க ரிசர்வ் வங்கியால் ஆலோசனைகள் வழங்கப்படுகின்றன.