+2 பொதுத்தேர்வில்சிவாங்கிஇவ்வளோமார்க்கா!!வெளியானதகவல்…

107
Advertisement

பிரபலதனியார்தொலைக்காட்சியில்ஒளிபரப்பாகும்நிகழ்ச்சியின்மூலம்பிரபலமானவர்ஷிவாங்கி .

ஷிவாங்கிபாடுவதற்கெனஒருதனிரசிகர்பட்டாளமேஇருக்கின்றது.
இந்நிலையில்தற்போதுசமூகவலைதளங்களில்ஷிவாங்கியின் +2 மதிப்பெண்என்றுஒருவிவரம்வலம்வருகிறது.

அதாவதுஷிவாங்கியேஒருபேட்டியில் +2வில்தான் 1200க்கு 1112 மதிப்பெண்கள்பெற்றதாகதெரிவித்துள்ளார்என்பதுகுறிப்பிடத்தக்கது.
இதுமட்டுமல்லாமல்கல்லூரிசென்றபொழுதுஷூட்டிங்கிற்குவந்துவிடுவதால்அரியர்வைத்தேன்என்றுகுறியிருக்கிறார்தற்பொழுதுஇந்ததகவல்இணையத்தில்உலாவந்துகொண்டிருக்கிறது.