வேட்டையாடு இரையாகு!

32
Advertisement

Feeding மிமிக்ரி எனும் வேட்டையாடும் நுட்பத்தை பயன்படுத்தும்  Spider-tailed Horned Viper, என்ற விஷம் வாய்ந்த பாம்பு, தனது உடல் முழுவதையும் மறைத்து கொண்டு, வாலை சிலந்தி போல காட்டி வேட்டையாட வரும் பறவைகளை இரையாக்குவதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளது.

https://www.instagram.com/reel/CiGO5U5jp_L/?utm_source=ig_web_copy_link