ஐஸ்வர்யாராஜேஷ் அடுத்த சூப்பர் ஸ்டாரா?

172
Advertisement

பட்டம் பற்றி அவரே கொடுத்த பதில்.


தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நாடிகளில் ஒருவர் நடிகை ஐஸ்வர்யாராஜேஷ், அண்மைகாலமாக இவர் நடிப்பில் ஏராளமான படங்கள் வெளிவந்து கொண்டிருக்கிறது. தகிரேட்இந்டியன்கிச்சன், சொப்பனசுந்தரி, ஃபர்ஹானாபோன்றபடங்கள்தொடர்ந்துரிலீஸ்ஆகிஇருக்கும்நிலையில்ஐஸ்வர்யாராஜேஷ்தற்போதுஉயர்ந்துஉச்சத்திள்இருக்கிறார்எனரசிகர்கள்கூறிவருகின்றனர்.


அதேநேரத்தில்அவர்தான்அடுத்தலேடிசூப்பர்ஸ்டார்என்றும்கூறதொடங்கிஇருக்கின்றனர்.இதுபற்றிஒருபேட்டியில்பதில்கொடுத்துஇருக்கிறார்ஐஸ்வர்யாராஜேஷ்.
ஒரேஒருசூப்பர்ஸ்டார்தான்.அதுரஜினிகாந்த்தான்.லேடிசூப்பர்ஸ்டார்பட்டத்தைநயன்தாராவுக்குகொடுத்திருக்கிறார்கள்.நான்சூப்பர்ஸ்டார்இல்லை” எனஐஸ்வர்யாராஜேஷ்கூறிஇருக்கிறார்என்பதுகுறிப்பிடத்தக்கது.