சீருடை பணியாளர்கள் தேர்வு அறிவிப்பு வெளியீடு

52

தமிழ்நாடில் உள்ள 3,552 சீருடை பணியாளர் பணியிடங்களுக்கு நேரடி தேர்வுக்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டது சீருடை பணியாளர் தேர்வு வாரியம்.

ஜூலை 7ம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் 15ம் தேதி வரை, www.tnusrb.tn.gov.in என்ற இணையதளத்திலிருந்து மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.