இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு வரலாறு காணாத சரிவு

191

வரலாறு காணாத வகையில் டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு மீண்டும் சரிந்து, ஒரு டாலருக்கு 78.32 காசுகளாக குறைந்துள்ளது.