Friday, April 12, 2024
Home Tags Women mummy

Tag: women mummy

2000 வருட மம்மி வயிற்றில் சிதையாமல் இருக்கும் கரு

0
2 ஆயிரம் வருடப் பழமையான மம்மியின் வயிற்றிலுள்ள கரு விஞ்ஞானிகளை அதிர்ச்சியடையச் செய்துள்ளது. வரலாற்றில் முதன்முறையாக, எகிப்தில் 2 ஆயிரம் வருடம் பழமையான மம்மியின் வயிற்றில் கரு ஒன்று சிதையாமல் இருப்பதைக்கண்டு விஞ்ஞானிகள் ஆச்சரியத்தில்...

Recent News