Advertisement

பிபின் ராவத், அவரது மனைவியின் உடல்கள் தகன மேடையில் வைக்கப்பட்டன.


பிபின் ராவத் உடல் வைக்கப்பட்ட பெட்டியில் போர்த்தப்பட்ட தேசிய கொடி அகற்றப்பட்டது.


பிபின் ராவத் உடலில் போர்த்தப்பட்ட தேசிய கொடி அவரது மகள்களிடம் ஒப்படைப்பு.


பிபின் ராவத், மதுலிகா ராவத் ஆகியோரது உடல்களுக்கு அவரது மகள்கள் இறுதிச் சடங்குகளை செய்து வருகின்றனர்.