நகை பிரியர்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி செய்தி!

248
Advertisement

சென்னையில் ஆபரணத்தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 168 ரூபாய் குறைந்து. 35 ஆயிரத்து 856 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

சென்னையில் இன்று ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு 21 ரூபாய் குறைந்து, 4 ஆயிரத்து 482 ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது.

சவரனுக்கு 168 ரூபாய் குறைந்து 35 ஆயிரத்து 856 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளியின் விலை கிலோவுக்கு 1300 ரூபாய் குறைந்து 67 ஆயிரத்து 600 ரூபாய்க்கும், ஒரு கிராம் வெள்ளி 67 ரூபாய் 60 காசுகளுக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.