Friday, May 24, 2024
Home Tags Pigmentation

Tag: pigmentation

முகத்துல திட்டு திட்டா இருக்கா? இதோ இருக்கே இயற்கை நிவாரணி!

0
இவ்வாறான சூழல் ஏற்பட அதிகப்படியான வெயில், ஹார்மோன் குறைபாடு, வயது மூப்பு, உள்தசை வீக்கம் மற்றும் தோல் சார்ந்த பிரச்சினைகள் முக்கிய காரணிகளாக கருதப்படுகின்றன.

Recent News