Thursday, June 13, 2024
Home Tags Corona vaccine

Tag: corona vaccine

corona vaccine for kids

‘6 மாதங்களில் குழந்தைகளுக்கான கொரோனா தடுப்பூசி’

0
3 வயதுக்கு மேற்பட்ட குழந்தைகளுக்கு இன்னும் 6 மாதங்களில் கொரோனா தடுப்பூசி அறிமுகம் - சீரம் CEO. அமெரிக்காவில் 10 வயதுக்கு மேற்பட்டோருக்கு தடுப்பூசி செலுத்தப்படும் நிலையில் இந்தியாவில் விரைவில் அறிமுகம்.

Recent News