Wednesday, July 17, 2024
Home Tags Water dog

Tag: water dog

கடல் நீர் நாய்க்கு வெப்பப் பரிசோதனை..

0
கடல் நீர்நாய்க்கு வெப்பப் பரிசோதனை செய்தபோதுமனிதர்களைப்போல ஒத்துழைப்பு கொடுத்துப் பல்வேறுமுக பாவனைகளை வெளிப்படுத்தியுள்ளது. கொரோனா பரிசோதனைக்கும் தடுப்பூசிக்கும் மனிதர்கள் சிலர்பயந்து ஓடி ஒளிந்த நிலையில், கடல் நீர்நாய் ஒன்று தைரியமாகஒத்துழைப்பு கொடுத்துள்ளது. ஏனென்றால், நீர்நாய்கள்...

Recent News