Sunday, July 21, 2024
Home Tags Thailand snake

Tag: thailand snake

ரோமங்களுடன் பச்சை நிறப்பாம்பைப் பார்த்திருக்கிறீர்களா?

0
உடல் முழுவதும் ரோமங்கள் நிறைந்த பச்சைநிறப் பாம்பின் வீடியோ இணையதளவாசிகளைத்திகைக்க வைத்துள்ளது. தாய்லாந்தில் உள்ள சதுப்பு நிலத்தில் இந்த அரியவகைப் பாம்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. நீர்ப்பாம்புஎன்று கருதப்படும் அந்தப் பாம்பின் உடல் முழுவதும்பாசி படர்ந்திருப்பதுபோல பச்சை...

Recent News