Sunday, July 21, 2024
Home Tags SINGAPORE

Tag: SINGAPORE

சிங்கபூருக்கு சொந்தமான புவி கண்காணிப்பு செயற்கைக்கோளுடன், PSLV C55 ராக்கெட் இன்று மதியம் விண்ணில் பாய்கிறது…

0
நாட்டுக்குத் தேவையான தகவல் தொடர்பு, தொலையுணர்வு மற்றும் வழிகாட்டு செயற்கைக்கோள்களை,

Recent News