வங்கிக் கணக்கில் ரூ.2000

281

புத்தாண்டு நாளில் விவசாயிகளுக்கு ரூ.2000. 11 கோடி 60 லட்சம் ரூபாய் விவசாயிகளின் வாங்கிக் கணக்கில் செலுத்தப்படும் – பிரதமர் மோடி