மலை மேல் கொந்தளித்த நெருப்பு ஆறு

116
Advertisement

எரிமலை தீவு என அழைக்கப்படும் ஐஸ்லாந்தில் (Iceland) எரிமலைகளும் எரிமலை வெடிப்பு நிகழ்வுகளும் வாடிக்கையாக  அரங்கேறுவது வழக்கம்.

அப்படி, அண்மையில் ஏற்பட்ட ஒரு எரிமலை வெடிப்பின் ட்ரோன் காட்சிகள் காண்போரை பிரமிப்பில் ஆழ்த்தி வருகிறது.

https://www.instagram.com/reel/ChwDTu8rFMp/?utm_source=ig_web_copy_link

Advertisement