கார் வாங்கப் போறீங்களா? இதக் கவனிச்சீங்களா…?

163
Advertisement

கார் உள்ளிட்ட நான்கு சக்கர வாகனங்கள் வாங்கியபோது அந்த
வாகனங்களின் இன்ஸ்சூரன்ஸ் பாலிசியைப் படித்துப் பார்த்திருக்கிறீர்களா?

அதில், விபத்து ஏதும் ஏற்பட்டு CLAIM எதுவும் வாங்கப்படாமல்
இருக்கும்பட்சத்தில், NO CLAIM BONUS அதிகரித்துக்கொண்டே
வந்து 50 சதவீதம் வந்தவுடன் நின்றுவிடும்.

இப்படிக் கிளைய்ம் எதுவும் வாங்காமல் இருக்கும் நிலையில்,
உங்கள் காரை நீங்கள் விற்பனை செய்துவிட்டு வேறு கார் வாங்க
முடிவுசெய்தால், நீங்கள் விற்கப்போகும் காரின் இன்ஸ்சூரன்ஸ்
நிறுவனத்தை அணுகி NO CLAIM BONUS சர்ட்டிபிகேட் வேண்டும்
என எழுத்துப்பூர்வமாகக் கேளுங்கள்.

அவர்கள் தரும் சான்றிதழைப் புதிய கார் வாங்கும் டீலரிடம் கொடுத்து,
புதிய வாகனத்துக்கான பிரீமியத்தில் உங்கள் பழைய காரின் NO CLAIM
BONUS எவ்வளவு இருக்கிறதோ, அவ்வளவு டிஸ்கவுண்ட் பெற்றுக்
கொள்ளுங்கள். இது உங்கள் உரிமை.

மேலும், உங்களின் பழைய காரை வாங்குபவர் அவர் பெயரில் இன்ஸ்சூரன்ஸை
மாற்றும்போது உங்கள் NO CLAIM BONUSஐப் பயன்படுத்த முடியாது.
வித்தியாசப் பிரீமியத்தைக் அவர் செலுத்தியே ஆக வேண்டும்.

எனவே, நீங்களும் பயன்படுத்தாவிட்டால் அந்த NO CLAIM BONUS
யாருக்கும் பயனில்லாமல் போய்விடும். NO CLAIM BONUS என்பது
காருக்கல்ல…..விபத்தில் சிக்காமல் காரை இயக்கி வந்தாரே அந்தக்
காரின் உரிமையாளருக்குத்தான் சொந்தம்.

அந்த NO CLAIM BONUS-ஐப் புதிய வாகனம் வாங்கும்போது
மறக்காமல் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.