சவரன் தங்கம் ரூ.40 அதிகரிப்பு

246
gold-rate
Advertisement

சென்னையில் ஆபரணத்தங்கத்தின் விலை ஒரு சவரன் ரூ.40 அதிகரிப்பு

ஆபரணத்தங்கம் ஒரு கிராம் ரூ.4,413-க்கும் ஒரு சவரன் ரூ.35,304-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது

சென்னையில் சில்லறை வர்த்தகத்தில் ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.67.50-க்கு விற்பனையாகிறது

Advertisement