தங்கம் சவரனுக்கு ரூ.8 அதிகரிப்பு

488
gold
Advertisement

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.8 அதிகரித்துள்ளது. ஆபரணத்தங்கம் ஒரு கிராம் ரூ.4,468-க்கும் ஒரு சவரன் ரூ.35,744-க்கும் விற்பனை.

சென்னையில் சில்லறை வர்த்தகத்தில் ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.65.30-க்கு விற்பனை.