நம்மை உயர்த்தும் 7 விஷயங்கள்

259
Advertisement

வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் நம்மை உயர்வடையச்
செய்யும் 7 விஷயங்கள் இவைதான்

 1. ஏழ்மையிலும் நேர்மை
 2. கோபத்திலும் பொறுமை
 3. தோல்வியிலும் விடாமுயற்சி
 4. வறுமையிலும் உதவிசெய்யும் குணம்
 5. துன்பத்திலும் துணிவு
 6. செல்வத்திலும் எளிமை
 7. பதவியிலும் பணிவு
  இந்த 7 விசயங்களும் நம்மிடம் இருந்தால் எந்தச்
  சூழ்நிலையிலும் முன்னேற்றம் அடைந்துகொண்டே இருப்போம்.
  லட்சியத்தை நிறைவேற்றி நிம்மதியாக வாழ்வோம்.