சட்ட வல்லுநர்களை தெறிக்க விட்ட ரோபோ

225

ஆக்ஸ்போர்டு விஞ்ஞானிகளால் உருவாக்கப்பட்ட பெண் உருவ ரோபோ சட்ட வல்லுனர்களுடன் விவாதித்து அசத்தியது. இங்கிலாந்து சட்ட வல்லுனர்களுடன் கலை மற்றும் தொழில்நுட்பம் குறித்து, ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழக விஞ்ஞானிகளால் உருவாக்கப்பட்ட பெண் உருவ ரோபோ விவாதித்தது.

உலகின் முதல் அல்ட்ரா ரியலிஸ்டிக் A1 மனித உருவ ரோபோவான இதற்கு ஐடா என பெயரிடப்பட்டுள்ளது. தொலைக்காட்சி அமர்வு ஒன்றில் ஐடா, திட்டத்தின் தலைவர் மற்றும் ஆர்ட் கேலரி இயக்குனருடன் விவாதித்து கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தது. உயிருடன் இல்லாவிட்டாலும், தன்னால் கலையை உருவாக்க முடியும் என ரோபோவான ஐடா கூறியது அங்கிருந்தவர்களை நெகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியது.