தமிழக அமைச்சரவையில் இரு அமைச்சர்கள் மாற்றப்பட்டனர்

152
Advertisement

போக்குவரத்து மற்றும் பிற்படுத்தப்பட்ட நலத்துறை இலாகாக்களில் மாற்றம் செய்யப்பட்டது.இரு துறைகளிலும் அமைச்சர்களாக இருந்தவர்கள் பரஸ்பரம் மாற்றப்பட்டுள்ளனர்.போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சராக சிவசங்கரனும் , பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சராக ராஜகண்ணப்பனும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.