Wednesday, November 29, 2023
Home Tags Zomatoceo

Tag: zomatoceo

ஒரு நாள் டெலிவரி பாயாக மாறிய CEO

0
Zomato நிறுவன CEO தீபிந்தர் கோயல் சாதாரண டெலிவரி பாயாக உணவு டெலிவரி செய்வது அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது. அவர் 3 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை சாதாரண டெலிவரி பாய் போல டீ சர்ட்...

Recent News