இலங்கையில் போக்குவரத்து முடக்கம்

261

இலங்கையில் எரிபொருள் விநியோகம் நிறுத்தப்பட்டதால் போக்குவரத்து முடக்கம்; அத்தியாவசிய சேவைகளுக்கு விலக்கு என்பதால் பொதுப்போக்குவரத்தில் அலைமோதும் கூட்டம்.