ஜூலை 18ல் நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத் தொடர்

205

நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத் தொடர், ஜூலை 18-ம் தேதி தொடங்குகிறது; அக்னிபாத் உள்ளிட்ட முக்கிய விவகாரங்கள் குறித்து விவாதிக்க எதிர்க்கட்சிகள் திட்டம்.