மக்களை மகிழ்ச்சியூட்டும் தங்கத்தின் விலை

180

சென்னையில் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 280 ரூபாய் குறைந்துள்ளதால், தங்கம் வாங்குவோர் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை கடந்த 3 நாட்களாக இறங்குமுகத்தில் உள்ளது. அதன்படி, தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு 35 ரூபாய் குறைந்து, 4 ஆயிரத்து 805 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஒரு சவரன் தங்கத்தின் விலை 280 ரூபாய் சரிந்து, 38 ஆயிரத்து 440 ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது.

வெள்ளியின் விலை குறைந்து, ஒரு கிராம் வெள்ளி 64 ரூபாய் 80 காசுகளுக்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளி 60 ஆயிரத்து 800 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 280 ரூபாய் குறைந்துள்ளதால், தங்கம் வாங்குவோர் சற்று நிம்மதி அடைந்துள்ளனர்.