+2 மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ் – போனஸ் மதிப்பெண் வழங்கப்படும்

195

12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் வேதியியல் பாடத்தில் இரு கேள்விகளுக்கு போனஸ் மதிப்பெண் வழங்கப்படும் என அரசுத் தேர்வுகள் இயக்கம் அறிவித்துள்ளது.

பகுதி ஒன்றில் கேள்வி எண் 9 அல்லது 5-ஐ எழுதியவர்களுக்கும், பகுதி இரண்டில் கேள்வி எண் 29-ஐ எழுதியவர்களுக்கும் முழு மதிப்பெண் வழங்கப்படும் என அரசுத் தேர்வுகள் இயக்கம் அறிவித்துள்ளது.

வினா எண் தவறாக இருந்ததாக புகார் எழுந்த நிலையில் தமிழக கல்வித் துறை இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.