நிலநடுக்கம். குலுங்கிய கட்டிடம்.. பீதியில் அலறியடித்து ஓடிய மக்கள்.. பப்புவா நியூ கினியாவில் பதற்றம்

36
Advertisement